Ո՞ր թիվն է բավարարում տրված հավասարմանը՝ cosx=12
 
Ընտրիր ճիշտ տարբերակ(ներ)ը: