Գտիր cosx=12 հավասարման առաջին քառորդում ընկած արմատը: