Գտիր ctgx=1 հավասարումը 250°;250° միջակայքում ունի  արմատ:
 
Եթե արմատների թիվը 3-ից քիչ է, ապա վերջին պատուհան(ներ)ում տեղադրիր «չկա»:
 
Պատասխան (արմատները գրիր աճման կարգով
 
x1\(=\)°
x2\(=\)°
x3\(=\)°