Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. ctgx=a հավասարմանը բավարարող սուր անկյունը

Բարդություն հեշտ

1
2. Հավասարման արմատների բանաձևը

Բարդություն հեշտ

1
3. Կոտանգենսի վերաբերյալ բանաձևի կիրառում

Բարդություն հեշտ

1
4. ctgx=a պարզագույն հավասարման լուծման ընտրություն

Բարդություն հեշտ

1
5. Կոտանգենսով հավասարման տեսքը

Բարդություն հեշտ

1
6. Հավասարման/արտահայտության ընտրություն

Բարդություն հեշտ

1
7. Պարզագույն հավասարում՝ ctgx=a

Բարդություն հեշտ

2
8. Գումարի արժեքը, բացասական թվեր

Բարդություն միջին

2
9. Ռադիաններով տրված անկյուններով արտահայտություն

Բարդություն միջին

2
10. Թվերի համեմատում

Բարդություն միջին

2
11. Տրված է ctgx-ի նշանը

Բարդություն միջին

2
12. Կոտանգենսով հավասարման լուծումների քանակը

Բարդություն բարդ

1
13. ctg x = a հավասարման լուծումները տրված միջակայքում

Բարդություն բարդ

4
14. Բանաձևեր հակադարձ եռանկյունաչափական ֆունկցիաների մասնակցությամբ

Բարդություն բարդ

3
15. ctg x=a տեսքի հավասարման լուծում

Բարդություն բարդ

3
16. Արկկոտանգենսով և տանգենսով արտահայտություն

Բարդություն բարդ

3

Թեստեր

Նյութեր ուսուցչի համար