Հաշվիր tg(arctg-9)ctg(arcctg-23)13 արտահայտության արժեքը:
  
Պատասխանը կլորացրու մինչև տասնավորը:
 
Պատասխան՝