Հաշվիր ctgx=13 հավասարմանը բավարարող սուր անկյան ռադիանային չափը: