Բարդության աստիճանը
00:10:00

Առաջադրանքների ցանկ:

9Մ.
1. ctgx=a հավասարմանը բավարարող սուր անկյունը 1Մ.
2. Հավասարման արմատների բանաձևը 1Մ.
3. Կոտանգենսի վերաբերյալ բանաձևի կիրառում 1Մ.
4. Գումարի արժեքը, բացասական թվեր 2Մ.
5. Ռադիաններով տրված անկյուններով արտահայտություն 2Մ.
6. Թվերի համեմատում 2Մ.