sinx=a տեսքի հավասարումներ 
Եթե a>1, ապա sinx=a հավասարումն արմատներ չունի:
Օրինակ, sinx=2 հավասարումն արմատներ չունի:
 
Եթե a1, ապա sinx=a հավասարման արմատները տրվում են x=(1)karcsina+πk,k բանաձևով:
Հիշենք arcsina-ի գաղափարը:
Եթե a1, ապա arcsinaπ2;π2 հատվածի այն թիվն է, որի սինուսը հավասար է a-ի:
Այսինքն՝  arcsina=xsinx=a,a1,xπ2;π2
 
Դիտարկենք x=(1)karcsina+πk,k բանաձևի մի քանի մասնավոր դեպքեր:
1. sinx=0x=πk,k
 
2. sinx=1x=π2+2πk,k
 
3. sinx=1x=π2+2πk,k
Օրինակ
Լուծենք sinx=12 հավասարումը:
 
Կիրառելով x=(1)karcsina+πk,k բանաձևը, ստանում ենք՝
 
x=(1)kπ6+πk,k
Աղբյուրները
Գ. Գ. Գևորգյան, Ա..Ա. Սահակյան, Հանրահաշիվ և մաթեմատիկական անալիզի տարրեր, 10-րդ դասարան, Տիգրան Մեծ, 2009: