Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Պարզագույն հավասարման լուծման ընտրություն

Բարդություն հեշտ

1
2. Հավասարման ամենափոքր ոչ բացասական արմատը

Բարդություն հեշտ

1
3. sin x=a հավասարման արմատները

Բարդություն հեշտ

1
4. Պարզագույն հավասարման լուծումները քառորդներում, սինուս

Բարդություն հեշտ

1
5. sinx =a հավասարման արմատների թիվը

Բարդություն հեշտ

1
6. sinx=a տեսքի եռանկյունաչափական հավասարման լուծում

Բարդություն հեշտ

2
7. Արկսինուսների գումար

Բարդություն միջին

2
8. Արկոսինուս պարունակող գումարի արժեքը

Բարդություն միջին

2
9. Պարզագույն հավասարման լուծում

Բարդություն միջին

2
10. sinx=a լուծումները քառորդներում, աջ մասը բացասական է

Բարդություն միջին

1
11. sin5x=a տեսքի հավասարում

Բարդություն միջին

3
12. Հավասարման արմատները, տրված է sinx-ի նշանը

Բարդություն միջին

2
13. Սինուս պարունակող հավասարման գրաֆիկական լուծում

Բարդություն բարդ

1
14. Արտահայտության արժեքը

Բարդություն բարդ

3
15. Պարամետրի արժեքները

Բարդություն բարդ

3
16. Արտահայտության արժեքը, բանաձևերի կիրառում

Բարդություն բարդ

3

Թեստեր

Նյութեր ուսուցչի համար