Հաշվիր arcsinsinπ4+α+5.96 արտահայտության արժեքը, որտեղ αsinx=π3 հավասարման ամենափոքր դրական արմատն է:
 
Պատասխանը կլորացրու մինչև տասնավորը: