Մեթոդական հանձնարարականներ

Ուսումնական ձեռնարկներ

Թիվ Անվանումը Նկարագրություն
1. Մեթոդական հանձնարարականներ

Տեսություն

Թիվ Անվանումը Նկարագրություն
1. sin x=a տեսքի հավասարումներ sin x=a տեսքի հավասարումներ:

Առաջադրանքներ

Թիվ Անվանումը Տիպը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Պարզագույն հավասարման լուծման ընտրություն 2 տեսակ - մեկնաբանական հեշտ 1Մ. Պետք է ընտրել հավասարման լուծումը:
2. Հավասարման ամենափոքր ոչ բացասական արմատը 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Պետք է ընտրել հավասարման ամենափոքր ոչ բացասական արմատը:
3. sin x=a հավասարման արմատները 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Պետք է գրել sin x=a հավասարման արմատների բանաձևը:
4. Պարզագույն հավասարման լուծումները քառորդներում, սինուս 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Պետք է ընտրել պարզագույն հավասարման լուծումները քառորդներում:
5. sinx =a հավասարման արմատների թիվը 2 տեսակ - մեկնաբանական հեշտ 1Մ. Պետք է ընտրել հավասարման արմատների թիվը:
6. sinx=a տեսքի եռանկյունաչափական հավասարման լուծում 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 2Մ. Պետք է լուծել sinx=a տեսքի եռանկյունաչափական հավասարումը:
7. Արկսինուսների գումար 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 2Մ. Պետք է հաշվել արկսինուսների գումարը:
8. Արկոսինուս պարունակող գումարի արժեքը 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 2Մ. Պետք է գտնել արկոսինուս պարունակող գումարի արժեքը:
9. Պարզագույն հավասարման լուծում 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 2Մ. Պետք է լուծել sin bx=a տեսքի հավասարումը:
10. sinx=a լուծումները քառորդներում, աջ մասը բացասական է 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 1Մ. Պետք է ընտրել պարզագույն հավասարման լուծումները քառորդներում:
11. sin5x=a տեսքի հավասարում 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 3Մ. Պետք է լուծել sin5x=a տեսքի հավասարումը:
12. Հավասարման արմատները, տրված է sinx-ի նշանը 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 2Մ. Պետք է լուծել հավասարումը, եթե տրված է sinx-ի նշանը:
13. Սինուս պարունակող հավասարման գրաֆիկական լուծում Ստեղծագործական բարդ 1Մ. Հավասարումը պետք է լուծել գրաֆիկական եղանակով:
14. Արտահայտության արժեքը 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 3Մ. arcsin(-a)=-arcsin a բանաձևի օգնությամբ պետք է հաշվել արտահայտության արժեքը:
15. Պարամետրի արժեքները 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 3Մ. Պետք է գտնել պարամետրի արժեքները և փակագծերի տեսակը:
16. Արտահայտության արժեքը, բանաձևերի կիրառում 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 3Մ. Պետք է կիրառել sin(arcsin a)=a; arcsin(sin x)=x; arcsin (-a)= - arcsin a բանաձևերը:

Թեստեր

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Վարժանք «sin х=a տեսքի պարզագույն հավասարումներ» թեմայից 00:10:00 միջին 9Մ. Առաջադրանքներ sin х=a տեսքի պարզագույն հավասարումների լուծման վերաբերյալ:

Ստուգողական թեստեր (աշակերտներին հասանելի չէ):

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Տնային աշխատանք «sin х=a տեսքի պարզագույն հավասարումներ» թեմայից 00:15:00 միջին 9Մ. Առաջադրանքներ sin х=a տեսքի պարզագույն հավասարումների լուծման վերաբերյալ:
2. Ստուգողական աշխատանք «sin х=a տեսքի պարզագույն հավասարումներ» թեմայից 00:20:00 միջին 16Մ. Առաջադրանքներ sin х=a տեսքի պարզագույն հավասարումների լուծման վերաբերյալ:

Ակտիվացրու «Իմ+» բաժանորդագրությունը և ստացիր

  • այս բաժնի մուտքի ամբողջական իրավունք
  • «ԻմԴպրոց» կայքում բոլոր առաջադրանքների, թեստերի լուծման քայլերի և ճիշտ պատասխանների հնարավորություն


Ակտիվացնել «Իմ+»-ը