Կառուցիր y=sinx և y=2πx ֆունկցիաների գրաֆիկները և գրաֆիկական եղանակով գտիր հավասարման արմատները՝ sinx=2πx
 
Պատասխանը կլորացրու մինչև տասնավորը: Եթե արմատներ չկան, ապա գրիր «չկա»:
Եթե կան մի քանի արմատներ, ապա դրանք գրիր աճման կարգով:
 
Պատասխան՝ x1=ix2=ix3=i