Հաշվիր sinx=22 հավասարման երկրորդ քառորդում ընկած արմատը: