Գտիր sin(arcsin1)arcsinsinπ4arcsin1+4.5 արտահայտության արժեքը:
  
Պատասխանը կլորացրու մինչև տասնավորը: