Բարդության աստիճանը
00:10:00

Առաջադրանքների ցանկ:

9Մ.
1. Պարզագույն հավասարման լուծման ընտրություն 1Մ.
2. Հավասարման ամենափոքր ոչ բացասական արմատը 1Մ.
3. sin x=a հավասարման արմատները 1Մ.
4. Արկսինուսների գումար 2Մ.
5. Արկոսինուս պարունակող գումարի արժեքը 2Մ.
6. Պարզագույն հավասարման լուծում 2Մ.