Գտիր հավասարման արմատները՝ sin5x=12
  
Առաջին տողում գրիր \(I\)-ին կամ  \(IV\)-րդ քառորդի անկյունները: 
  
\(IV\)-րդ քառորդի անկյունը գրիր բացասական թվի տեսքով: 
  
x=i°+i°ni°+i°n,nZ