Որոշիր tgx=3 հավասարման այն արմատները, որոնք ընկած են 270°;270° միջակայքում:
 
x1\(=\) աստիճան
x2\(=\) աստիճան
x3\(=\) աստիճան