Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. tgx=a հավասարմանը բավարարող սուր անկյունը

Բարդություն հեշտ

1
2. Հավասարման արմատները

Բարդություն հեշտ

1
3. Հավասարման ամենամեծ բացասական արմատը

Բարդություն հեշտ

1
4. Արտահայտություն արկտանգենսով

Բարդություն հեշտ

2
5. Արկտանգենսի արժեքների համեմատում

Բարդություն հեշտ

1
6. tgx=a պարզագույն հավասարման լուծման ընտրություն

Բարդություն հեշտ

1
7. Հավասարման տեսքը

Բարդություն հեշտ

1
8. tgx=a տեսքի պարզագույն հավասարման լուծումը

Բարդություն հեշտ

2
9. Արկտանգենս պարունակող արտահայտություն

Բարդություն միջին

2
10. tg x=a տեսքի հավասարման լուծումը

Բարդություն միջին

3
11. Թվերի համեմատում

Բարդություն միջին

1
12. Տրված է tgx-ի նշանը

Բարդություն միջին

2
13. tg x=a հավասարման արմատները տրված միջակայքում

Բարդություն բարդ

3
14. y = tg x հավասարման լուծումները աստիճաններով

Բարդություն բարդ

3
15. Լուծումների քանակը տրված միջակայքում

Բարդություն բարդ

1
16. tg x =а տեսքի եռանկյունաչափական հավասարման լուծումը

Բարդություն բարդ

1

Թեստեր

Նյութեր ուսուցչի համար