Որոշիր tg2x=1 հավասարման արմատները, եթե հայտնի է, որ tgxդրական է:
 
\(IV\)-րդ քառորդի արկյունները գրիր բացասական թվերի տեսքով: 
 
x=i°+i°k,kZ