Տրված է, որ x թիվը tgx=0.61 հավասարման արմատն է:
 
Ո՞ր հավասարման արմատն է x թիվը:
 
Պատասխան՝ tgx=i