Որոշիր հավասարման արմատները՝ tgx=33
 
\(IV\)-րդ քառորդի անկյունը գրիր բացասական թվի տեսքով:  
 
x=i°+i°k,որտեղ kZ