Հաշվիր tgx=3 հավասարմանը բավարարող սուր անկյան ռադիանային չափը: