Որոշիր, թե ո՞ր քառորդում է գտնվում միավոր շրջանագծի P3π2 կետը: