Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Ռադիանային չափով տրված անկյան քառորդը

Բարդություն հեշտ

1.5
2. Կետին համապատասխանող անկյունները

Բարդություն հեշտ

1
3. Կետին համապատասխանող անկյունների ընտրություն

Բարդություն հեշտ

1
4. Միավոր շրջանագիծ

Բարդություն հեշտ

2
5. Անկյան ռադիանային չափը

Բարդություն հեշտ

1
6. Անկյանը համապատասխանող կետի քառորդը

Բարդություն հեշտ

1
7. Շրջանից դուրս կետի կոորդինատները

Բարդություն հեշտ

1
8. Անկյան ռադիանային չափի որոշելը

Բարդություն հեշտ

1
9. Տրված կետի կոորդինատներով որոշվող անկյունը

Բարդություն հեշտ

1
10. Աղեղի երկարությունը

Բարդություն միջին

3
11. Կետի պատկանելը միավոր շրջանագծին

Բարդություն միջին

3
12. Կետի կոորդինատները

Բարդություն միջին

3
13. Աղեղների երկարությունները

Բարդություն միջին

3
14. Միավոր շրջանագծի քառորդները

Բարդություն միջին

4
15. Կետի քառորդը պտույտի արդյունքում

Բարդություն բարդ

5
16. Կետի աբսցիսը և օրդինատը

Բարդություն բարդ

5
17. Միավոր շրջանագծի կետերին համապատասխանող անկյունները

Բարդություն բարդ

6

Թեստեր

Նյութեր ուսուցչի համար