P4 կետը միավոր շրջանագծի այն կետն է, որը համապատասխանում է 4 ռադ անկյանը՝ բացասական ուղղղությամբ: Համեմատիր այդ կետի աբսցիսը և օրդինատը:
 
Կետի աբսցիսը  է օրդինատից: