Գտիր, թե ո՞ր \(t\) անկյուններին է համապատասխանում միավոր շրջանագծի կետը, եթե տրված է, որ նրա օրդինատը բավարարում է հետևյալ անհավասարությանը՝
 
y>12 
 
iπi+iπk<t<iπi+iπk,k