Բարդության աստիճանը
00:10:00
1. Ռադիանային չափով տրված անկյան քառորդը 3Մ.
2. Կետին համապատասխանող անկյունները 1Մ.
3. Կետին համապատասխանող անկյունների ընտրություն 1Մ.
4. Միավոր շրջանագիծ 2Մ.
5. Աղեղի երկարությունը 1Մ.
6. Կետի պատկանելը միավոր շրջանագծին 1Մ.