Գտիր, թե միավոր շրջանագծի ո՞ր քառորդում է գտնվում P կետը, եթե այն ստացվում է A1;0 կետից շրջանագծի վրայով բացասական ուղղությամբ 17 երկարությամբ ճանապարհ անցնելիս:
 
 P կետը գտնվում է -րդ քառորդում: