Մեթոդական հանձնարարականներ

Տեսություն

Թիվ Անվանումը Նկարագրություն
1. Միավոր շրջանագիծ Անկյունների պատկերումը միավոր շրջանագծի օգնությամբ, օրինակներ:
2. Անկյան ռադիանային չափը Անկյան ռադիանային չափը:
3. Միավոր շրջանագծի կետերի կոորդինատները Միավոր շրջանագծի կետերի կոորդինատները:

Առաջադրանքներ

Թիվ Անվանումը Տիպը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Ռադիանային չափով տրված անկյան քառորդը 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1.5Մ. Պետք է պարզել, թե ո՞ր քառորդում է գտնվում անկյունը:
2. Կետին համապատասխանող անկյունները 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Պետք է գտնել տրված կետին համապատասխանող անկյունները:
3. Կետին համապատասխանող անկյունների ընտրություն 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Պետք է ընտրել կետին համապատասխանող անկյունները:
4. Միավոր շրջանագիծ 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 2Մ. Պետք է գտնել անկյանը համապատասխանող կետը:
5. Անկյան ռադիանային չափը 2 տեսակ - մեկնաբանական հեշտ 1Մ. Պետք է գտնել անկյան ռադիանային չափը:
6. Անկյանը համապատասխանող կետի քառորդը 2 տեսակ - մեկնաբանական հեշտ 1Մ. Պետք է ընտրել անկյանը համապատասխանող կետի քառորդը:
7. Շրջանից դուրս կետի կոորդինատները 2 տեսակ - մեկնաբանական հեշտ 1Մ. Պետք է գտնել կետի կոորդինատները:
8. Անկյան ռադիանային չափի որոշելը 2 տեսակ - մեկնաբանական հեշտ 1Մ. Պետք է գտնել անկյան ռադիանային չափը:
9. Տրված կետի կոորդինատներով որոշվող անկյունը 3 տեսակ - վերլուծական հեշտ 1Մ. Պետք է գտնել տրված կետի կոորդինատներով որոշվող անկյունը:
10. Աղեղի երկարությունը 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 3Մ. Պետք է գտնել տրված աղեղի երկարությունը:
11. Կետի պատկանելը միավոր շրջանագծին 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 3Մ. Պետք է պարզել կետի պատկանելը միավոր շրջանագծին:
12. Կետի կոորդինատները 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 3Մ. Պետք է ընտրել կետի կոորդինատները:
13. Աղեղների երկարությունները 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 3Մ. Պետք է գտնել տրված աղեղների երկարությունները:
14. Միավոր շրջանագծի քառորդները 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 4Մ. Պետք է գտնել անկյան գտնվելու քառորդը:
15. Կետի քառորդը պտույտի արդյունքում 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 5Մ. Պետք է պարզել կետի քառորդը պտոիյտի արդյունքում:
16. Կետի աբսցիսը և օրդինատը 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 5Մ. Պետք է համեմատել կետի աբսցիսը և օրդինատը:
17. Միավոր շրջանագծի կետերին համապատասխանող անկյունները 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 6Մ. Պետք է ընտրել ռադիանային չափով տրված պահանջվող անկյունները:

Թեստեր

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Վարժանք «Անկյան ռադիանային չափը> թեմայից 00:10:00 հեշտ 9Մ. Առաջադրանքներ միավոր շրջանագծի կետերի և անկյան ռադիանային չափի վերաբերյալ:

Ստուգողական թեստեր (աշակերտներին հասանելի չէ):

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Տնային աշխատանք «Անկյան ռադիանային չափը» թեմայից 00:15:00 միջին 9Մ. Առաջադրանքներ միավոր շրջանագծի կետերի և անկյան ռադիանային չափի վերաբերյալ:
2. Ստուգողական աշխատանք «Անկյան ռադիանային չափը» թեմայից 00:20:00 միջին 15Մ. Առաջադրանքներ միավոր շրջանագծի կետերի և անկյան ռադիանային չափի վերաբերյալ: