Արդյո՞ք միավոր շրջանագծի վրա կա կետ, որի աբսցիսը հավասար է π3-ի: