Միավոր շրջանագծի երրորդ քառորդը M կետով բաժանվում է 4:5 հարաբերությամբ, իսկ չորրորդ քառորդը P կետով՝ 1:5 հարաբերությամբ:
 
 числ окр.2.png
 
Գտիր AP աղեղի երկարությունը:
 
Պատասխանը գրիր աստիճաններով:
  
Պատասխան՝ °