Որոշիր, թե ո՞ր քառորդում են գտնվում միավոր շրջանագծի այն կետերը, որոնք համապատասխանում են ռադիանային չափով տրված հետևյալ անկյուններին:
 
1.  π10
 
 
 
2. 5π6 
 
 
3. π10