Գրիր ռադիանային չափով տրված բոլոր այն անկյունների մեծությունները, որոնք համապատասխանում են միավոր շրջանագծի վրա գտնվող M5π12 կետին:
 
Պատասխան՝ 
 
iiπ+iπk,k