Պարզիր, թե միավոր շրջանագծի ո՞ր կետերին են համապատասխանում ռադիանային չափով տրված π և π2 անկյունները:
 
π
 
 
π2