Հաշվիր cos23β+sinβ+sin23β արտահայտության արժեքը, եթե cos2β=1447 և βπ;3π2
 
Պատասխանը կլորացրու մինչև հարյուրերորդականների կարգը:
  
Պատասխան՝