Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Եռանկյունաչափական բանաձևեր

Բարդություն հեշտ

1
2. Աստիճանի իջեցման բանաձև (սինուս)

Բարդություն հեշտ

1
3. Աստիճանի իջեցման բանաձևը (կոսինուս)

Բարդություն հեշտ

1
4. Աստիճանի իջեցում (տանգենսի քառակուսի)

Բարդություն հեշտ

1
5. Սինուսի քառակուսի

Բարդություն հեշտ

1
6. Կոսինուսի քառակուսու արժեքը

Բարդություն միջին

3
7. Կոտանգենս

Բարդություն միջին

3
8. Եռանկյունաչափական արտահայտության արժեքի հաշվում

Բարդություն միջին

4
9. Կոսինուս

Բարդություն միջին

4
10. Սինուս

Բարդություն միջին

3
11. Տանգենս

Բարդություն միջին

4
12. Կոտանգենսի քառակուսու արժեքը

Բարդություն միջին

4
13. Աստիճանի իջեցում (քառակուսիների տարբերություն)

Բարդություն միջին

4
14. Տարբեր արգումենտների ֆունկցիաներ

Բարդություն միջին

4
15. Կոտանգենսի արժեքը

Բարդություն բարդ

5
16. Տանգենսի հաշվումը սինուսի միջոցով

Բարդություն բարդ

6
17. Աստիճանի իջեցման բանաձևերի կիրառում

Բարդություն բարդ

6
18. Աստիճանի իջեցում (կոսինուս և կոտանգենս)

Բարդություն բարդ

6
19. Տանգենսի արժեքի հաշվումը (բաղադրյալ անկյուններ)

Բարդություն բարդ

7

Թեստեր

Նյութեր ուսուցչի համար