Հաշվիր tg3x-ը, եթե cos6x=1027 և xπ2;2π3
  
Պատասխանը կլորացրու մինչև հարյուրերորդականների կարգը:
  
Պատասխան՝