Բարդության աստիճանը
00:20:00

Առաջադրանքների ցանկ:

19Մ.
1. Եռանկյունաչափական բանաձևեր 1Մ.
2. Աստիճանի իջեցման բանաձև (սինուս) 1Մ.
3. Եռանկյունաչափական արտահայտության արժեքի հաշվում 4Մ.
4. Կոսինուս 4Մ.
5. Կոտանգենսի արժեքը 5Մ.
6. Սինուս 3Մ.
7. Աստիճանի իջեցման բանաձևը (կոսինուս) 1Մ.