Հաշվիր tg22xctg22x արտահայտության արժեքը, եթե cos4x=0.7
 
Պատասխանը կլորացրու մինչև տասնորդականների կարգը:
 
Պատասխան՝ tg22xctg22x=i