Տրված է, որ cos4y=817: Հաշվիր ctg22y-ը:
 
Պատասխանը կլորացրու մինչև հարյուրերորդականների կարգը:
 
Պատասխան՝ ctg22y=i