Հաշվիր tg2x+ctg22x արտահայտության արժեքը, եթե cos2x=0.6
 
Պատասխանը կլորացրու մինչև հարյուրերորդականների կարգը:
 
Պատասխան՝ tg2x+ctg22x=i