Գտիր ctgx-ը, եթե cos2x=413 և x3π2;2π
  
Պատասխանը կլորացրու մինչև հարյուրերորդականների կարգը:
  
Պատասխան՝