Հաշվիր tgx-ը, եթե sin2x=817 և xπ2;3π4
  
Պատասխանը կլորացրու մինչև հարյուրերորդականների կարգը:
  
Պատասխան՝