Հաշվիր sinxcosx2.6 արտահայտության արժեքը, եթե cos2x=711 և x3π2;2π
 
Պատասխանը կլորացրու մինչև տասնորդականների կարգը:
  
Պատասխան՝