Հաշվիր tg24x-ը, եթե cos8x=0.6
 
Պատասխանը կլորացրու մինչև տասնորդականների կարգը:
 
Պատասխան՝ tg24x=i