Հաշվիր sin22a-ը, եթե cos4a=219
 
Պատասխանը կլորացրու մինչև հարյուրերորդականների կարգը:
 
Պատասխան՝ sin22a=i