Տրված է, որ cos2y=113: Հաշվիր cos2y-ը:
 
Պատասխանը կլորացրու մինչև հարյուրերորդականների կարգը:
 
Պատասխան՝ cos2y=i