Բարդության աստիճանը
00:20:00

Առաջադրանքների ցանկ:

9Մ.
1. Բերման բանաձևեր (սինուս) 1Մ.
2. Բերման բանաձևեր (կոսինուս) 2Մ.
3. Բերման բանաձևեր (տանգենս և կոտանգենս) 2Մ.
4. Երկրորդ քառորդի անկյան սինուսի/կոսինուսի նշանն ու մեծությունը 2Մ.
5. Բերման բանաձևերի կիրառություն 1Մ.
6. Երկրորդ քառորդի անկյան եռանկյունաչափական արտահայտություն 1Մ.