Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Բերման բանաձևեր (սինուս)

Բարդություն հեշտ

1
2. Բերման բանաձևեր (կոսինուս)

Բարդություն հեշտ

2
3. Բերման բանաձևեր (տանգենս և կոտանգենս)

Բարդություն հեշտ

2
4. Բերման բանաձև (180 աստիճան, սինուս/կոսինուս)

Բարդություն հեշտ

1
5. Բերման բանաձև (90 աստիճան, սինուս/կոսինուս)

Բարդություն հեշտ

1
6. Տանգենսը և կոտանգենսը առաջին և երկրորդ քառորդներում

Բարդություն հեշտ

4
7. Բերման երկու բանաձև

Բարդություն հեշտ

2
8. Երկրորդ քառորդի անկյան սինուսի/կոսինուսի նշանն ու մեծությունը

Բարդություն միջին

4
9. Բերման բանաձևերի կիրառություն

Բարդություն միջին

3
10. Երկրորդ քառորդի անկյան եռանկյունաչափական արտահայտություն

Բարդություն միջին

3
11. Արտահայտության արժեքը (տանգենս և կոտանգենս)

Բարդություն միջին

4
12. Արտահայտության արժեքի ընտրություն (tg, ctg)

Բարդություն միջին

3
13. Սինուսի, կոսինուսի, տանգենսի և կոտանգենսի արժեքները

Բարդություն միջին

4
14. Արտահայտության արժեքը, քառակուսիների գումար

Բարդություն միջին

3
15. Կոտորակի արժեքը

Բարդություն միջին

3
16. Մեծ անկյան արժեքը

Բարդություն բարդ

5
17. Արտահայտության արժեքը (սինուս, կոսինուս, տանգենս)

Բարդություն բարդ

5
18. Արտահայտության պարզեցում

Բարդություն բարդ

7

Թեստեր

Նյութեր ուսուցչի համար