Տրված եռանկունաչափական ֆունկցիայի համար կիրառիր բերման բանաձևը:
 
Առաջին պատուհանում տեղադրիր «+» կամ «-»:
Երկրորդ պատուհանում տեղադրիր «sin» կամ «cos»:
Երրորդ պատուհանում պատուհանում տեղադրիր անկյան մեծությունը:
  
cos180°138°=iii°